API

Knihovny pro snadné použití API

Pro snadnou implementaci dat s počasím jsme pro Vás připravili několik pomocných knihoven v různých jazycích, které vám výrazně usnadní práci. Uvítáme případné náměty, doplnění či upozornění na chyby, nicméně k samotné implementaci neposkytujeme podporu.

Dostupné knihovny:

Python API knihovna

K základní funkčnost potřebuje tato knihovna pouze balíčky requests and pytz. Knihovnu lze instalovat pomocí nástroje pip3.
Python knihovna na GitHubu pro použití API počasí

Příklad použití:

from datetime import datetime, timedelta
from pymeteosource.api import Meteosource
from pymeteosource.types import tiers, sections, langs, units

# Change this to your actual API key
YOUR_API_KEY = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCD'
# Change this to your actual tier
YOUR_TIER = tiers.FLEXI

# Initialize the main Meteosource object
meteosource = Meteosource(YOUR_API_KEY, YOUR_TIER)

# Get the forecast for given point
forecast = meteosource.get_point_forecast(
  lat=37.7775, # Latitude of the point
  lon=-122.416389, # Longitude of the point
  place_id=None, # You can specify place_id instead of lat+lon
  sections=[sections.CURRENT, sections.HOURLY], # Defaults to '("current", "hourly")'
  tz='US/Pacific', # Defaults to 'UTC', regardless of the point location
  lang=langs.ENGLISH, # Defaults to 'en'
  units=units.US # Defaults to 'auto'
)

# Forecast for lat: 37.7775, lon: -122.416389
print(forecast)

JavacScript knihovna

Pro použití JavaScript knihovny nainstalujte meteosource_js příkazem npm install meteosource, případně ke svému kódu připojte metesource.js a datetime luxon knihovny.

JavaScript počasí API knihovna na GitHubu

Příklad použití:

<script src="https://www.meteosource.com/js/libs/meteosource.js">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/luxon@2.4.0/build/global/luxon.min.js">

// Change this to your actual API key
let apiKey = 'YOU_API_KEY'
// Change this to your actual tier
let tier = 'flexi'

let m = new meteosource.Meteosource(apiKey, tier)

let forecast = await m.getPointForecast({
  lat: 37.7775, // Latitude of the point
  lon: -122.416389, // Longitude of the point
  placeId: null, // You can specify place_id instead of lat+lon
  sections: ["current", "hourly"], // is converted to "current,hourly"
  tz: 'US/Pacific',
  lang: 'en',
  units: 'us', // Defaults to 'auto'
})

// NOTE: The command above works in an async/wait context only
// (async function, Node.JS REPL)
// elsewhere you run:
//m.getPointForecast({...}).then(forecast => console.log(forecast))

PHP knihovna

Nainstalujte meteosource_php knihovnu příkazem composer require meteosource/meteosource_php.

PHP knihovna na GitHubu pro použití API počasí

Příklad použití:

<?php
// Change this to your actual API key
const YOUR_API_KEY = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCD';
// Change this to your actual tier
const YOUR_TIER = 'flexi';

// Initialize the main Meteosource object
$meteosource = new Meteosource\Meteosource(YOUR_API_KEY, YOUR_TIER);

// Get the forecast for given point
$forecast = $meteosource->getPointForecast(
  null, // You can specify place_id instead of lat+lon
  37.7775, // Latitude of the point
  -122.416389, // Longitude of the point
  ['current', 'hourly'], // Defaults to '("current", "hourly")'
  'US/Pacific', // Defaults to 'UTC', regardless of the point location
  'en', // Defaults to 'en'
  'auto' // Defaults to 'auto'
);

echo $forecast; // <?Forecast for lat: 37.7775, lon: -122.416389>

C++ knihovna

Pro využití meteosource_cpp je třeba zkopírovat všechny *.cpp and *.h soubory z adresáře src do vašeho projektu. Poté připojte knihovnu užitím #include "Meteosource.h" a získejte vámi potřebné informace o aktuálním i historickém počasí.

C++ knihovna na GitHubu pro použití API počasí

Příklad použití:

#include <iostream>
#include <jsoncpp/json/json.h>
#include <memory>

#include "Meteosource.h"


int main()
{
  // Change this to your actual API key
  const std::string api_key = "YOUR-API-KEY";
  // Change this to your actual tier
  const std::string tier = "free";
  Meteosource m = Meteosource(api_key, tier);

  const std::string place_id = "london";
  const std::string sections = "all";
  const std::string timezone = "UTC";
  const std::string language = "en";
  const std::string units = "auto";
  auto res = m.get_point_forecast(place_id, sections, timezone, language, units);
  if (!res)
  {
    return -1;
  }

  if (res->current)
  {
    std::cout << "Current weather: " << res->current->summary << std::endl << std::endl;
  }

  if (res->minutely)
  {
    std::cout << "Minutely summary: " << res->minutely->summary << std::endl << std::endl;
    std::cout << "Precipitation for next 5 minutes: " << res->minutely->summary << std::endl << std::endl;

    for (int i = 0; i < 5; ++i)
      std::cout << " " << res->minutely->data[i]->date << ": precipitation " << res->minutely->data[i]->precipitation << std::endl;
    std::cout << std::endl;
  }

  if (res->hourly.size() > 0)
  {
    std::cout << "Weather for next 5 hours:" << std::endl;
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
      std::cout << " " << res->hourly[i]->date << ": temperature " << res->hourly[i]->temperature << ", wind speed: " << res->hourly[i]->wind_speed << std::endl;
    std::cout << std::endl;
  }

  if (res->daily.size() > 0)
  {
    std::cout << "Daily Weather for next 5 days:" << std::endl;
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
      std::cout << " " << res->daily[i]->day << ": all day weather: '" << res->daily[i]->all_day->weather << "', sunrise: " << res->daily[i]->astro->sun_rise << std::endl;
    std::cout << std::endl;
  }

  return 0;
}

Postman Collection

Použijte Postman kolekci přímo, klikem na Run in Postman tlačítko, nebo navštivte GitHub repozitář pro více informací.