API

Počasí na mapě - vrstvy

Získejte meteorologické mapové vrstvy pro aktuální počasí i předpověď. Můžete vybírat mezi mnoha proměnnými - mapové podklady pro větrné, srážkové a teplotní mapy pomocí jednoduché URL adresy.

Globální radarové snímky, oblačnost, teplotní mapy a další jsou dostupné ve vysokém rozlišení a jednoduše implementovatelné do stávajících knihoven a mapových aplikací.

Dostupnost meteorologických map podle předplaceného plánu

Nabízíme různé rozlišení zdrojových dat - dostupné podle zvoleného předplaceného plánu.

Předplacený plán Dostupnost mapových vrstev
Free
Start up
Standard
Flexi

Ceník jednotlivých tarifů

Podporované integrace mapových vrstev

Následující mapové integrace jsou podporovány naším API:

Google Maps
Mapbox GL
HERE Maps
ArcGIS JS

Google Mapy integrace počasí API

<html>
<head>
  <title> Meteosource API | Google Maps API Integration </title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>
  <style>
  #map {
    height: 100%;
  }
  
  html,
  body {
    height: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
  }
  </style>
  <script>
  const METEOSOURCE_API_KEY = "YOUR-API-KEY";

  function initMap() {
    let map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
      center: {
        lat: 51.5,
        lng: 0
      },
      zoom: 6,
    });
    var rainMapOverlay = new google.maps.ImageMapType({
      getTileUrl: function(coord, zoom) {
        return 'https://www.meteosource.com/api/v1/flexi/map?key=' + METEOSOURCE_API_KEY + '&tile_x=' + coord.x + '&tile_y=' + coord.y + '&tile_zoom=' + zoom + '&datetime=+1hour&variable=temperature'
      },
      tileSize: new google.maps.Size(256, 256)
    });
    map.overlayMapTypes.insertAt(0, rainMapOverlay)
  }
  window.initMap = initMap;
  </script>
</head>

<body>
  <div id="map"></div>
  <!-- replace with your Google Maps API key, get one at https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key -->
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_GOOGLE_MAPS_API_KEY&callback=initMap&v=weekly" defer></script>
</body>

</html>

Mapbox integrace počasí API

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> Meteosource API | Mapbox GL API Integration </title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no">
  <link href="https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/v2.10.0/mapbox-gl.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/v2.10.0/mapbox-gl.js"></script>
  <style>
  body {
    margin: 0;
    padding: 0;
  }
  
  #map {
    position: absolute;
    top: 0;
    bottom: 0;
    width: 100%;
  }
  </style>
</head>

<body>
  <div id="map"></div>
  <script>
  const METEOSOURCE_API_KEY = "YOUR-API-KEY";
  const MAP_API_KEY = "YOUR-API-KEY";

  mapboxgl.accessToken = MAP_API_KEY;

  const map = new mapboxgl.Map({
    container: 'map', // container ID
    // Choose from Mapbox's core styles, or make your own style with Mapbox Studio
    style: 'mapbox://styles/mapbox/streets-v11', // style URL
    center: [0, 51.5], // Initial longitude, latitude
    zoom: 6 // Initial zoom
  });
  map.on('style.load', () => {
    map.addSource('raster-tiles', {
      'type': 'raster',
      'tiles': ['https://www.meteosource.com/api/v1/flexi/map?key=' + METEOSOURCE_API_KEY + '&tile_x={x}&tile_y={y}&tile_zoom={z}&datetime=now&variable=temperature'],
      'tileSize': 256,
    })
    map.addLayer({
      'id': 'simple-tiles',
      'type': 'raster',
      'source': 'raster-tiles',
      'minzoom': 0,
      'maxzoom': 22
    }, )
    map.setFog({}); // Set the default atmosphere style
  });
  </script>
</body>

</html>

Here Maps integarce počasí API

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> Meteosource API | HERE Maps API Integration </title>
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0,
    width=device-width" />
  <script src="https://js.api.here.com/v3/3.1/mapsjs-core.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <script src="https://js.api.here.com/v3/3.1/mapsjs-service.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://js.api.here.com/v3/3.1/mapsjs-mapevents.js"></script>
  <script src="https://js.api.here.com/v3/3.1/mapsjs-ui.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://js.api.here.com/v3/3.1/mapsjs-ui.css" />
</head>

<body>
  <div style="position: absolute; width: 90%; height: 90%; left: 5%; top: 5%;" id="mapContainer"></div>
  <script>
  const METEOSOURCE_API_KEY = "YOUR-API-KEY";
  const MAP_API_KEY = "YOUR-API-KEY";

  var platform = new H.service.Platform({
    'apikey': MAP_API_KEY
  });

  // Obtain the default map types from the platform object:
  var defaultLayers = platform.createDefaultLayers();
  // Instantiate (and display) a map object:
  var map = new H.Map(document.getElementById('mapContainer'), defaultLayers.vector.normal.map, {
    zoom: 6,
    center: {
      lat: 51.5,
      lng: 0
    }
  });
  var behavior = new H.mapevents.Behavior(new H.mapevents.MapEvents(map));
  let tileProvider = new H.map.provider.ImageTileProvider({
    getURL: function(column, row, zoom) {
      return 'https://www.meteosource.com/api/v1/flexi/map?key=' + METEOSOURCE_API_KEY + '&tile_x=' + column + '&tile_y=' + row + '&tile_zoom=' + zoom + '&datetime=+1hour&variable=temperature'
    }
  })
  var overlayLayer = new H.map.layer.TileLayer(tileProvider);
  map.addLayer(overlayLayer)
  </script>
</body>

</html>

ArcGis integarce počasí API

<html>
<head>
  <title> Meteosource API | ArcGIS JS API Integration </title>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" />
  <style>
  html,
  body,
  #viewDiv {
    padding: 0;
    margin: 0;
    height: 100%;
    width: 100%;
  }
  </style>
  <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.24/esri/themes/light/main.css" />
  <script src="https://js.arcgis.com/4.24/"></script>
  <script>
  const METEOSOURCE_API_KEY = "YOUR-API-KEY";

  require(["esri/Map", "esri/views/MapView", "esri/layers/WebTileLayer"], (Map, MapView, WebTileLayer) => {
    const map = new Map({
      basemap: "topo-vector"
    });
    const view = new MapView({
      container: "viewDiv",
      map: map,
      zoom: 6, // Initial zoom
      center: [0, 51.5] // Initial longitude, latitude
    });
    let layer = new WebTileLayer({
      urlTemplate: 'https://www.meteosource.com/api/v1/flexi/map?key=' + METEOSOURCE_API_KEY + '&tile_x={col}&tile_y={row}&tile_zoom={level}&datetime=+1hour&variable=temperature'
    });
    map.layers.add(layer);
  });
  </script>
</head>

<body>
  <div id="viewDiv"></div>
</body>

</html>

Více informací o implementaci najdete v dokumentaci.

Příklady dostupných rozlišení

0.5° rozlišení (Standard předplatné)
Plné rozlišení (Flexi předplatné)

0.5° rozlišení

Standard předplatné

Plné rozlišení

Flexi předplatné

Dostupné mapové vrstvy

Počasí na mapě API poskytuje následující vrstvy:

 • teplota 2 metry nad zemí
 • pocitová teplota
 • podíl oblohy pokrytý oblačností
 • úhrn srážek za poslední hodinu
 • rychlost větru 10 metrů na zemí
 • nárazy větru
 • normální atmosférický tlak u hladiny moře
 • relativní vlhkost
 • výška vlna
 • periody vln
 • teplota moře (dostupná pro +-24 hodin)

Více vrstev dostupných na základě požadavku.

Zaujalo Vás naše API s počasím?